4430 bm

VISI
   

Menjadi pusat pembangunan insan yang kreatif dan inovatif

 

MISI

 

Melahirkan graduan yang bersahsiah murni, berpesonaliti unggul dan mempunyai daya juang yang tinggi melalui proses pembangunan insan yang berkualiti dan perkhidmatan yang cemerlang serta penyediaan prasarana yang kondusif.

folder icon aktiviti pelajar

folder icon

folder icon

folder icon