FUNGSI

 

Memberi khidmat nasihat mengenai bantuan kewangan

Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai peluang dan ruang untuk mendapatkan bantuan bagi membiayai pengajian 

Memastikan kebajikan pelajar sentiasa terpelihara 

Memastikan maklumat peribadi pelajar sentiasa dikemaskini

Memastikan kesihatan pelajar terpelihara melalui perkhidmatan perubatan pelajar 

folder icon aktiviti pelajar

folder icon

folder icon

folder icon