HEP

Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP) telah ditubuhkan secara rasminya pada 1 September 2001 dan terbahagi kepada empat (4) bahagian utama dan dua (2) pusat iaitu Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Bahagian Pembangunan Pelajar, Bahagian Perkhidmatan Pelajar, Bahagian Kebudayaan dan Muzik, Pusat Kesihatan dan Pusat Sukan.

Sebagai pelengkap kepada proses pendidikan yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi diri pelajar, Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP) memikul tanggungjawab yang penting. Antara peranan utama Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP) ialah memantapkan program pembangunan dan kebajikan pelajar sekurang-kurangnya setanding dengan IPTA Awam lain serta mengukuhkan setiap unit yang telah di tubuhkan di bawah Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP) agar mencapai matlamat dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Pelan Strategik Universiti.

Di samping itu, Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP) juga berfungsi sebagai pelaksana program memurnikan pembangunan sahsiah dan jati diri para pelajar, memastikan kebajikan pelajar terpelihara dan menguruskan pengisian program yang dapat disertai oleh pelajar dalam usaha melahirkan graduan yang cemerlang dan berkualiti serta mempunyai soft skill yang mantap.

folder icon aktiviti pelajar

folder icon

folder icon

folder icon