1.

Melahirkan pelajar yang berkarisma

2.

Membentuk pelajar yang kreatif dan inovatif.

3.

Melahirkan pelajar yang bersahsiah murni dan mempunyai nilai kerohanian yang

tinggi

4.

Menjana kemantapan emosi dan intelektual

5.

Melahirkan pelajar yang berdaya saing dan berdaya tahan

6.

Menyelaras dan menyelia ativiti pelajar

7.

Memandu arah pelajar ke arah kecemerlangan

8.

Melahirkan pelajar yang sihat, cergas dan berwawasan

9.

Memupuk semangat integrasi nasional

10.

Menambah nilai peranan alumni dan kerjaya dalam pembangunan universiti

11.

Menghidupkan budaya keusahawanan di kalangan mahasiswa di dalam kampus 

setting goals higher1

folder icon aktiviti pelajar

folder icon

folder icon

folder icon