•

Memberi layanan mesra, cekap dan amanah kepada semua pelanggan

 •

Mengambil tindakan terhadap semua masalah atau aduan yang diterima selewat-lewatnya dalam tempoh tiga (3) hari 

 •

Memastikan perkhidmatan kebajikan dan kesihatan pelajar mencapai tahap kepuasan

 •

Menyediakan khidmat latihan dan nasihat kepada pelajar dalam bidang keusahawanan 

 •

Menyediakan program kerohanian, moral dan sukan kepada pelajar untuk peningkatan sahsiah dan kecergasan pelajar 

 •

Mengurus penempatan pelajar 

 •

Memberi perkhidmatan kaunseling secara profesional dan mesra pelanggan serta mengamalkan etika kerahsiaan 

 •

Memberi khidmat nasihat kepada kelab dan persatuan pelajar berkaitan dengan perlaksanaan program 

 •

Merancang dan menyediakan prasarana peralatan sukan yang memuaskan untuk pembangunan pelajar 

 •

Menyediakan persekitaran kediaman yang selesa dengan dilengkapi kemudahan yang mencukupi 

 •

Mengurus semua aktiviti pembangunan pelajar dari segi latihan, pertandingan atau penyertaan di peringkat Inter-varsity dan Intra-varsity 

 •

Merancang dan menyediakan program berkonsepkan kenegaraan yang mencukupi bagi memupuk semangat perpaduan dan cintakan negara

   

folder icon aktiviti pelajar

folder icon

folder icon

folder icon