FUNGSI

 

 

 BAJET

 •

Penyediaan bajet tahunan 

 •

Pengagihan peruntukan bajet mengurus

 •

Menguruskan pengunaan peruntukan mengurus dan tabung kewangan HEP

 

 

 PEROLEHAN

 •

Menguruskan urusan pembelian terus HEP

 •

Menyemak dokumen permohonan pembelian sebut harga / tender 

 

 

 PEMBAYARAN

 •

Menguruskan urusan pembayaran ( bil, pesanan tempatan, invois dan tuntutan rasmi)

 •

Menguruskan tuntutan elaun lebih masa 

 •

Menguruskan panjar wang runcit 

 

 

PENGURUSAN ASET

 •

Memastikan aset HEP direkodkan dan didaftarkan

 •

Urusetia pelupusan dan pemeriksa aset

folder icon aktiviti pelajar

folder icon

folder icon

folder icon