FUNGSI

 

 •

Pengurusan sistem fail HEP

 •

Pengurusan program latihan bagi staf HEP

 •

Penyediaan Anggaran Bajet Perjawatan  

 •

Pengurusan cuti tahunan staf HEP

 •

Penyelaras dan penyelia sistem kehadiran staf 

 •

Penyelarasan pinjaman Aset dan Inventori HEP

 •

Pengurusan permohonan pinjaman kenderaan rasmi Jabatan 

 •

Pendaftaran, penyelengaraan serta menjaga keselamatan harta pejabat 

 •

Perlaksanaan dan Pengurusan Sistem Penilaian staf HEP

 •

Penyelaras perlaksanaan pengisytiharan harta staf di pejabat HEP

 •

Urus setia mesyuarat utama HEP

 •

Mengurus penyediaan pelabgai laporan utama HEP untuk agensi luar dan dalam UTeM 

 •

Pengurusan surat-menyurat / dokumen pejabat HEP dari dalam dan luar UTeM 

 

 

 

 

folder icon aktiviti pelajar

folder icon

folder icon

folder icon