FUNGSI

 

Pengurusan penempatan pelajar di Kolej Kediaman mengikut dasar yang telah ditetapkan 

Pengurusan perkhidmatan penginapan 

Mewujudkan persekitaran kediaman yang kondusif 

Pemantauan perlaksanaan peraturan kolej kediaman 

Pengurusan pelajar luar kampus 

Perlantikan jawatan Pengetua dan Felo 

• 

Urusetia Mesyuarat Majlis Pengetua dan Felo 

 

  

folder icon aktiviti pelajar

folder icon

folder icon

folder icon