FUNGSI

Menganjurkan program-program kebudayaan di dalam dan luar universiti bagi meningkatkan lagi kemahiran mahasiswa/i di lapangan seni

Menyediakan peralatan kebudayaan serta pelajar-pelajar Kelab Kebudayaan untuk sesuatu persembahan yang melibatkan nyayian, tarian, lakonan, dikir barat dan sebagainya

Memberi khidamt nasihat dalam sebarang acara yang bersangkutan dengan persembahan kebudayaan khususnya Orkestra

Mengadakan beberapa bengkel yang melibatkan kebudayaan khususnya seperti pengurusan dan persembahan

Mengadakan beberapa program pertukaran budaya samaada di dalam ataupun di luar negeri

Menganjurkan seminar dan kolokium di peringkat dalaman mahupun luaran

folder icon aktiviti pelajar

folder icon

folder icon

folder icon