Pejabat Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar (HEP)

Universiti Teknikal Malaysia Melaka,

Hang Tuah Jaya,

Durian Tunggal, 76100

Melaka, Malaysia

Tel : 06 - 270 1014

Fax : 06 - 270 1053

 

Pejabat Hal Ehwal Pelajar

Universiti Teknikal Malaysia Melaka,

Hang Tuah Jaya

Durian Tunggal, 76100

Melaka, Malaysia

Tel : 06 - 270 1370

Fax : 06 - 270 1053

 

 

Bahagian Pentadbiran & Kewangan

Cik Nur Azriah binti Amir

Penolong Pendaftar Kanan

Tel : 06 - 270 1352

 

Unit Pentadbiran

Puan Noreliza binti Adam

Pembantu Tadbir Kanan

Tel : 06 - 270 1371

 

Unit Kewangan

Puan Kharmiza binti Burhanudin

Penolong Akauntan

Tel : 06 - 270 1374

 

Unit Pengurusan Strategik & Kafetaria

Encik Fairul Haziq bin Mohad Aris

Penolong Pendaftar

Tel : 06 - 270 1355

 

 

Bahagian Pembangunan Pelajar

Encik Azly Hisham bin Haron

Penolong Pendaftar Kanan

Tel : 06 - 270 1353

 

Unit Kepimpinan dan Aktiviti Pelajar

Encik Ahmad Fadzil bin Mohamad

Penolong Pendaftar

Tel : 06 - 270 1354

 

Unit Kesejahteraan Komuniti dan Sukarelawan

Encik Hamzah bin Sirun

Penolong Pegawai Tadbir

Tel : 06 - 270 1358

 

 

Bahagian Perkhidmatan Pelajar

Puan Mazne binti Ja'affar

Pengurus Asrama Kanan

Tel : 06 - 270 1388

 

Unit Kebajikan Pelajar

Encik Abdul Musyrif bin Mohamad Khalil

Penolong Pendaftar

Tel : 06 - 270 1356

 

Unit Bimbingan dan Kaunseling

Puan Hadibah binti Tahir

Pegawai Psikologi

Tel : 06 - 270 1365

 

Puan Musliha binti Yusof

Pegawai Psikologi

Tel : 06 - 270 1366

 

Unit Penempatan Pelajar

Puan Mazne binti Ja'afar

Pengurus Asrama Kanan

Tel : 06 - 270 1388

 

 

 

Bahagian Kebudayaan & Warisan

Encik Hamidi bin Mohd Hasnan

Ahli Muzik

Tel : 06 - 270 1364

 

Encik Amir bin Ali

Pegawai Kebudayaan Kanan

Tel : 06 - 270 1360

 

folder icon aktiviti pelajar

folder icon

folder icon

folder icon