• Info


Fakta

Secara ringkas Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) ditubuhkan pada 1 Disember 2000 sebagai IPTA Teknikal pertama di Malaysia. Terletak di negeri Melaka yang diiktiraf sebagai Bandaraya Warisan Dunia oleh UNESCO di dalam kawasan seluas 766 ekar yang lengkap dengan semua kemudahan dan dikelilingi kehijauan alam sekitar.

Sebagai sebuah Universiti Berfokus, UTeM memfokuskan kepada bidang kejuruteraan, ICT dan pengurusan teknologi.

11197

Undergraduate Students

1341

Postgraduate Students

867

Academic Staff

28972

Alumni

Data as at:05/06/2021