Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar)


PUSAT SUKAN


BAHAGIAN OPERASI
 • Unit Pentadbiran

BAHAGIAN KECEMERLANGAN SUKAN
 • Unit Prestasi Tinggi

 • Unit Pembangunan Sukan

BAHAGIAN PERKHIDMATAN SUKAN
 • Unit Pengurusan Acara & E-sport

 • Unit Sukan Massa & Kemudahan


KOLEJ KEDIAMAN


KOLEJ KEDIAMAN
 • Kolej Kediaman Lestari

 • Kolej Kediaman Satria (TUAH)

 • Kolej Kediaman Satria (JEBAT)

 • Kolej Kediaman Satria (LEKIR)

 • Kolej Kediaman Satria (LEKIU)

 • Kolej Kediaman Satria (KASTURI)

 • Kolej Kediaman Luar

Ingin menjadi TUAH UTeM?
Ayuh bersama kami di Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) ditubuhkan pada 1 Disember 2000 sebagai IPTA Teknikal pertama di Malaysia.