Unit Bimbingan dan  Kaunseling (HEP) UTeM merupakan satu unit di bawah Bahagian Perkhidmatan Pelajar, Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang memberikan perkhidmatan membantu pelajar dalam pertumbuhan dan perkembangan diri melalui pendekatan kaunseling dan psikologi kepada pelajar UTeM.  

Fungsi utama unit ini adalah menyeimbangkan kesejahteraan emosi dan keintelektualan pelajar UTeM.

Objektif
 • Memahami diri sendiri
 • Menyedari potensi diri
 • Lebih berkeyakinan
 • Mampu membuat keputusan
Perkhidmatan

Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan melalui pendekatan berbentuk pembangunan, pencegahan dan pemulihan. Antaranya adalah seperti berikut :- 

 1. Bimbingan & Perundingan
  • Perancangan kerjaya
  • Bimbingan akademik
  • Perancangan kewangan
 2. Kaunseling
  • Individu
  • Kelompok
  • Keluarga
  • Kerjaya
 3. Pengujian & Pengukuran Psikologi
  • Kerjaya
  • Personaliti
  • Ujian-ujian lain
 4. Program & Aktiviti
  • Bengkel Pengurusan dan Peningkatan Kendiri
  • Bengkel Asas Kaunseling
  • Program Pengurusan Stres
  • Program Motivasi & Transformasi Diri
  • Bengkel Teknik Belajar Berkesan
  • Program Training Of Training (TOT)
  • Kampus Survival dll
 5. Lain-lain Perkhidmatan
  • Fasilitator
  • Pembimbing Rakan Siswa (PRS)
  • Penganjuran Program Bersama

Perkhidmatan Kaunseling

Merancang dan melaksanakan perkhidmatan kaunseling pelajar meliputi aspek pembangunan diri, pencegahan, pemulihan dan intervensi.

Perkhidmatan Bimbingan

Menyediakan perkhidmatan bimbingan bagi membantu pelajar mencapai objektif spesifik yang ingin dicapai. Bimbingan adalah satu proses memberi panduan kepada pelajar yang memerlukan.

Pengujian Dan Pengukuran Alat Ujian Psikologi

Mengurus, mentadbir dan interpretasi serta merekod penggunaan alat ujian psikometrik dalam perkhidmatan dan kaunseling.

Penyediaan Data Dan Analisis Perkhidmatan Kaunseling

Penyediaan data dan analisis perkhidmatan kaunseling bagi tujuan rekod dan pelaporan bulanan atau tahunan

Pelaksanaan Program/Aktiviti Psikologi Dan Kaunseling

Melaksanakan program atau aktiviti psikologi dan kaunseling meliputi aspek pembangunan, pemulihan dan pencegahan.

Perkhidmatan Perundingan

Menyediakan perkhidmatan perundingan yang berkaitan dari aspek pembangunan diri, pencegahan, pemulihan dan intervensi pelajar.

Staf

PEGAWAI PSIKOLOGI

HADIBAH BINTI TAHIR
hadibah@utem.edu.my
(+606) 270 1365

PEGAWAI PSIKOLOGI

MUSLIHA BINTI YUSOFF
musliha@utem.edu.my
(+606) 2701366

PEMBANTU TADBIR

NURUL AINA BINTI ABD GHANI
nurulaina@utem.edu.my
(+606) 2701376