Skip to main content

TAHNIAH! KEPADA SEMUA USAHAWAN ASNAF/ B40 PELAJAR YANG TERPILIH SEBAGAI PENERIMA DANA ZAKAT BAGI PROGRAM BANK RAKYAT UNIPRENEUR

Julai 14, 2023

Alhamdullilah, sukacita dimaklumkan Bank Rakyat berbesar hati untuk meneruskan kerjasama dengan Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknousahawanan (CREATE), Pejabat Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA) bagi program keusahawanan dan membangunkan lebih ramai usahawan pelajar daripada golongan asnaf/ B40 dalam program yang kenali sebagai Bank Rakyat UNIpreneur. 

Untuk makluman semua, kerjasama Bank Rakyat dan CREATE, HEPA bagi program Bank Rakyat UNIprenur ini telah bermula sejak 2022 dengan seramai 33 orang pelajar daripada golongan asnaf/ B40 dengan dana zakat sebanyak RM107, 250.00 dengan peruntukan sebanyak RM3,000.00 setiap orang. Manakala, pada 2023 sekali lagi Bank Rakyat berbesar hati dan bersetuju meneruskan program ini di UTeM dengan dana zakat sebanyak RM66,000.00 bagi melahirkan 22 orang lagi usahawan asnaf/ B40 dalam kalangan pelajar asnaf/ B40. Ini menjadikan jumlah keseluruhan dana zakat yang diterima CREATE, HEPA bagi program Bank Rakyat UNIprenur adalah sebanyak RM173,250.00. 

Setinggi-tinggi penghargaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Mazlan Bin Mohamad, Ketua Wilayah Melaka & Negeri Sembilan dan Pengurus-Pengurus Cawangan Bank Rakyat di Negeri Melaka yang sudi berkunjung ke Perpustakaan Laman Hikmah (PLH), Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) bagi menyerahkan ‘mock cheque’ bernilai RM66,000.00 kepada YBhg. Prof. Madya Datuk. Dr. Sabri Mohamad Sharif (Timbalan Naib Canselor, Hal Ehwal Pelajar & Alumni) yang mewakili UTeM sebagai simbolik UTeM terus diberikan kepercayaan untuk meneruskan program Bank Rakyat UNIpreneur pada tahun ini. 

Dimajlis tersebut, Tuan Mazlan Bin Mohamad juga turut sudi untuk menyempurnakan Majlis Pelancaran ‘Asnafprenur (Students) Development Altruistic Module’/ Modul Pembangunan Altruistik Usahawan Asnaf (Pelajar) atau lebih dikenali sebagai A.D.A.M. Modul ini bukan sahaja akan digunakan bagi program keusahawanan dalam kalangan usahawan asnaf/ B40 pelajar di UTeM dan juga agensi mahupun institusi-institusi yang lain.

Akhir kata, tahniah diucapkan kepada semua pelajar UTeM yang terpilih bagi program Bank Rakyat UNIpreneur pada tahun ini dan diharapkan agar dana zakat yang diberikan ini dapat digunakan oleh semua para semua peserta dengan sebaik-baiknya. 

Baik Budi Hati Bersih,

Disukai Ramai Dikelilingi Teman,

Kalungan Budi Junjungan Kasih,

Budi Baik Bank Rakyat Dikenang Sepanjang Zaman.

Jika Tidak Mahu Bergelap Lama,

Dapatkan Cahaya Memasang Lilin,

Terima Kasih Bank Rakyat Sudi Bekerjasama,

Moga Terus Erat Ikatan Terjalin. 

Ingin menjadi TUAH UTeM?
Ayuh bersama kami di Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) ditubuhkan pada 1 Disember 2000 sebagai IPTA Teknikal pertama di Malaysia.