Skip to main content

Unit Pengurusan Fasiliti, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan bertanggungjawab dalam menguruskan hal ehwal yang berkaitan perancangan dan penyelarasan sumber berkaitan fasiliti dan kemudahan, kenderaan dan aset serta inventori Pejabat.

Fungsi
  • Menyelaras penggunaan fasiliti pejabat
  • Merancang dan menyelaras penyelenggaraan serta pembaikan fasiliti serta kemudahan Pejabat
  • Pengurusan sewaan/ tempahan ruang dan kemudahan
  • Menyelaras penggunaan kenderaan Pejabat
  • Menyelaraskan daftar harta dan inventori
  • Menyelaraskan rekod pinjaman peralatan Pejabat
  • Menyelaras Pusat Persatuan Pelajar (PPP)
  • Menyelaras Sistem Siar Raya untuk kegunaan program-program Universiti dan Pejabat.

Staf

PENOLONG JURUTERA

HAFIZI BIN MOHAMAD
hafizi@utem.edu.my
(+606) 270-1367