Skip to main content

AKADEMIK & KERJAYA

Pengertian akademik meliputi pelbagai perkara yang berkaitan pendidikan, kurikulum, pembelajaran dan pembelajaran, peperiksaan serta kelulusan yang dicapai seseorang. Untuk mendapat pencapaian yang baik dalam akademik, seseorang itu perlu menunjukkan tahap kecemerlangan yang tinggi semasa berada di institusi pengajian disamping dorongan dari pensyarah serta program-program yang dijalankan pihak institusi.

Dimensi kerjaya pula bermaksud perjalanan atau kemajuan seseorang dalam sesuatu lapangan kehidupan, juga boleh didefinisikan dengan profesion atau pekerjaan yang dipilih bagi mencapai kemajuan dalam hidup disamping mencari nafkah. Kerjaya memerlukan perancangan dan matlamat supaya bidang kemahiran yang dipilih selari dengan matlamat yang dituju.

Antara program dan aktiviti dari dimensi akademik dan kerjaya yang pernah dijalankan adalah Career Fair, Perkampungan Ilmu Debat, IEE Day, Introduction To Deep Learning, dan lain-lain.