Skip to main content

TEKNIKAL & INOVASI

Teknikal adalah kerja atau pengetahuan dalam sesuatu bidang kemahiran yang mempunyai tatacara atau perincian agar kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan teratur. Dimensi ini membawa maksud suatu aktiviti atau program yang dijalankan khususnya bagi meningkatkan atau memberikan pendedahan kepada bidang teknikal seperti bidang mekanikal, teknologi maklumat, elektronik dan lain-lain.

Inovasi pula bermaksud suatu perubahan atau pembaharuan daripada keupayaan kreatif yang memerlukan konsep, idea, kaedah, proses dan kegunaan baharu yang berupaya menjadikan sesuatu perkara lebih baik dari keadaan asalnya.Ianya juga adalah satu proses mengeluarkan idea yang dapat mengubah produk, perkhidmatan, sistem, dan cara operasi kepada bentuk yang baru. Bagi dimensi ini, antara contoh program dan aktiviti adalah seperti  Robocon, Pertandingan Reka Cipta, Bengkel Pemantapan Software.