Skip to main content

Unit Penempatan Pelajar dan Kafetaria merupakan satu unit di bawah Bahagian Perkhidmatan Pelajar, Pejabat Hal Ehwal Pelajar & Alumni. Unit bertanggungjawab terhadap Kediaman Pelajar dan pengurusan kafetaria dan kiosk di Kolej Kediaman.

Objektif
 • Memastikan pengurusan strategik Pejabat Hal Ehwal Pelajar sentiasa berada dalam keadaan baik.
 • Memperbaiki kualiti perkhidmatan kafetaria dan kiosk di UTeM.
 • Meningkatkan aktiviti keusahawanan di kalangan pelajar.
Perkhidmatan
 • Kafetaria

  UPSK menguruskan sebelas (11) premis kafetaria yang terdapat di sekitar Kampus Induk dan Kampus Teknologi. Secara rumusan, terdapat enam (6) kafetaria di sekitar Kampus Induk, tiga (3) kafetaria di kolej kediaman dan dua (2) kafetaria di Kampus Teknologi. Kesemua kafetaria ini adalah dioperasikan oleh pengusaha yang dilantik oleh pihak UTeM melalui proses sebut harga. Dalam memastikan pengusaha yang dilantik adalah berkualiti, penilaian dokumen teknikal dan temu duga dijalankan. UTeM menitikberatkan aspek pemakanan pelajar dan juga staf. Oleh yang demikian, UPSK sentiasa memantau prestasi pengusaha dan menggalakkan pengusaha untuk mendapatkan pengiktirafan Bersih, Selamat dan Sihat (BeSS) yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).

   

  Kiosk

  Terdapat Sembilan (9) kiosk yang diuruskan oleh UPSK. Kiosk-kiosk tersebut bertempat di kolej kediaman di mana empat (4) buah kiosk di Kolej Kediaman Lestari dan lima (5) buah kiosk di Kolej Kediaman Satria. Fungsi setiap kiosk tersebut telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Kafetaria UTeM dan pelantikan pengusaha juga adalah melalui kaedah sebut harga. Antara aktiviti jualan yang dijalankan di kiosk-kiosk tersebut termasuklah dobi, kedai serbaneka, kedai roti dan pastri dan kedai cetakan. Dengan pengoperasian kiosk-kiosk ini, UTeM mengharapkan pelajar dan juga staf akan mudah untuk mendapatkan perkhidmatan dan keperluan asas dengan mudah di sekitar kawasan kampus.

   

  Sasana Niaga

  Sasana Niaga merupakan satu kawasan perniagaan yang dioperasikan oleh pelajar. UPSK merupakan unit yang bertanggungjawab dalam memastikan pengoperasian Sasana Niaga. Sasana Niaga mempunyai dua belas (12) lot di mana kesemua lot-lot tersebut dioperasikan sepenuhnya oleh pelajar samaada secara kumpulan (melalui kelab dan persatuan) mahunpun secara individu. Bagi tujuan tersebut, pelajar yang ingin berniagai di Sasana Niaga perlu mengemukakan permohonan sewaktu pengiklanan kekosongan lot di buka. Segala proses permohonan adalah dimajukan ke UPSK untuk di bawa masuk ke mesyuarat bagi kelulusan.

Staf

PENOLONG PENGURUS ASRAMA KANAN

MAZNE BINTI JA’AFFAR
mazne@utem.edu.my
(+606) 270-1388

PENOLONG JURUTERA

SHAHRAN BIN MOKSEN
shahran@utem.edu.my
(+606) 270-1368