Skip to main content

KEBUDAYAAN & ENTITI NASIONAL

Identiti Nasional ialah penerapan yang perlu ada di dalam diri mahasiswa. Ianya untuk membangunkan semangat patriotisma di kalangan mereka agar pada masa akan datang merekalah benteng negara yang ampuh dalam proses memajukan negara. Semangat Identiti Nasional ini mempunyai elemen cinta dan setia kepada negara Malaysia yang seharusnya dipupuk di dalam diri setiap mahasiswa agar menjadi rakyat yang lebih berperanan bagi kemajuan negara.Oleh itu Identiti Nasional akan memberikan kesedaran kepada mahasiswa menghormati perlembagaan, serta rela berkorban bagi menjaga kedaulatan dan maruah negara tanpa mengira agama, bangsa dan negara.

Budaya pula boleh didefinisikan sebagai perilaku dan adab yang diterapkan melalui aktiviti kebudayaan dan muzik dalam konteks mendidik pelajar menjadi modal insan yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan berkemahiran sebagai pemimpin generasi akan datang yang mampu memberikan kesejahtreaan kepada universiti, masyarakat dan negara.