Skip to main content

Visi, Misi & Objektif

HAL EHWAL PELAJAR, UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

MISI

Menjadi pusat pembangunan insan yang kreatif dan inovatif

VISI

Melahirkan graduan yang bersahsiah murni, berpesonaliti unggul dan mempunyai daya juang yang tinggi melalui proses pembangunan insan yang berkualiti dan perkhidmatan yang cemerlang serta penyediaan prasarana yang kondusif

Universiti Teknikal Malaysia Melaka
aspirasi

Objektif

 • Melahirkan pelajar yang berkarisma

 • Membentuk pelajar yang kreatif dan inovatif

 • Melahirkan pelajar yang bersahsiah murni dan mempunyai nilai kerohanian yang tinggi

 • Menjana kemantapan emosi dan intelektual

 • Melahirkan pelajar yang berdaya saing dan berdaya tahan

 • Menyelaras dan menyelia ativiti pelajar

 • Memandu arah pelajar ke arah kecemerlangan

 • Melahirkan pelajar yang sihat, cergas dan berwawasan

 • Memupuk semangat integrasi nasional

 • Menambah nilai peranan alumni dan kerjaya dalam pembangunan universiti

 • Menghidupkan budaya keusahawanan di kalangan mahasiswa di dalam kampus

Ingin menjadi TUAH UTeM?
Ayuh bersama kami di Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) ditubuhkan pada 1 Disember 2000 sebagai IPTA Teknikal pertama di Malaysia.