Skip to main content

PENGURUSAN & KEPIMPINAN

Dimensi pengurusan bermaksud kemahiran bagi mengatur,menyelaras atau mengawal pengoperasi sesuatu organisasi bagi mencapai suatu matlamat dalam keadaan yang harmoni. Ia termasuk dalam pengurusan kewangan, pengurusan sumber, pengurusan operasi dan lain-lain. Pengurusan yang baik melibatkan kerjasama antara pihak atasan mahupun ahli atau pekerja biasa serta pihak- pihak berkaitan dalam mencapai sesuatu matlamat. Perancangan yang rapi dan matlamat yang jelas sangat penting dalam pengurusan supaya gerak kerja dan operasi dapat diatur dengan baik bagi mencapai matlamat tersebut.

Kepimpinan pula bermaksud satu sistem yang mempunyai struktur organisasi teratur supaya perancangan dan pengoperasian dapat dijalankan dengan sempurna. Kepimpinan juga membawa maksud kewujudan pemimpin dalam organisasi yang mempunyai struktur tersendiri, berkerjasama dengan ahli bagi mencapai kecemerlangan. Kepemimpinan yang baik adalah perlu bagi memberikan pengaruh dan contoh yang baik kepada ahli organisasi supaya keyakinan dapat diwujudkan dalam organisasi.

Antara contoh program dan aktiviti yang melibatkan dimensi ini adalah Kursus Pengurusan Organisasi, Perjumpaan Antara Kelab dan Persatuan, Mesyuarat Agung Tahunan dan lain-lain.