Skip to main content
Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Komitmen Pejabat Hal Ehwal Pelajar, Universiti Teknikal Malaysia Melaka dalam perkhidmatan kepada pelajar secara jelas dan telus.

 • Memberi layanan mesra, cekap dan amanah kepada semua pelanggan
 • Mengambil tindakan terhadap semua masalah atau aduan yang diterima selewat-lewatnya dalam tempoh tiga (3) hari
 • Memastikan perkhidmatan kebajikan dan kesihatan pelajar mencapai tahap kepuasan
 • Menyediakan khidmat latihan dan nasihat kepada pelajar dalam bidang keusahawanan
 • Menyediakan program kerohanian, moral dan sukan kepada pelajar untuk peningkatan sahsiah dan kecergasan pelajar
 • Mengurus penempatan pelajar
 • Memberi perkhidmatan kaunseling secara profesional dan mesra pelanggan serta mengamalkan etika kerahsiaan
 • Memberi khidmat nasihat kepada kelab dan persatuan pelajar berkaitan dengan perlaksanaan program
 • Merancang dan menyediakan prasarana peralatan sukan yang memuaskan untuk pembangunan pelajar
 • Menyediakan persekitaran kediaman yang selesa dengan dilengkapi kemudahan yang mencukupi
 • Mengurus semua aktiviti pembangunan pelajar dari segi latihan, pertandingan atau penyertaan di peringkat Inter-varsity dan Intra-varsity
 • Merancang dan menyediakan program berkonsepkan kenegaraan yang mencukupi bagi memupuk semangat perpaduan dan cintakan negara

Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Sebagai sebuah Universiti Berfokus, UTeM memfokuskan kepada bidang kejuruteraan, ICT dan pengurusan teknologi. UTeM sentiasa mengekalkan reputasinya sebagai penjana modal insan yang mempunyai kepakaran meluas dalam bidang teknikal untuk keperluan sektor industri berteknologi tinggi.