Skip to main content

Unit Kebajikan Pelajar ini diwujudkan selaras dengan penubuhan Kolej Universiti Teknikal Malaysia Melaka pada 1 Disember 2000.

Unit ini bertanggungjawab dalam pengurusan kebajikan pelajar.

Objektif
  • Memastikan pelajar yang berkeperluan disantuni dengan sebaiknya.

  • Memastikan pengurusan penajaan serta kebajikan pelajar dilaksanakan dengan cekap dan telus.

  • Memastikan dana khairat pelajar serta sumbangan kebajikan diuruskan secara optimum bagi memenuhi keperluan pelajar.

  • Memastikan info serta maklumat berkaitan penajaan dan bantuan kebajikan diuruskan dengan sebaiknya.

  • Memastikan proses dokumentasi penajaan serta kebajikan pelajar diuruskan secara efisien dan sistematik.

Perkhidmatan
  • Memberi khidmat nasihat mengenai bantuan kewangan. 
  • Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai peluang dan ruang untuk  mendapatkan bantuan bagi membiayai pengajian
  • Memastikan kebajikan pelajar sentiasa terpelihara
  • Memastikan maklumat peribadi pelajar sentiasa dikemaskini
  • Memastikan kesihatan pelajar terpelihara melalui perkhidmatan perubatan pelajar

Pinjaman / Biasiswa Pelajar

Pinjaman Melalui Skim Pinjaman Jangka Pendek

Perkhidmatan Perubatan Pelajar

Pengurusan Jenazah Pelajar Meninggal Dunia

Tuntutan Khairat

Tuntutan Insurans Pelajar

Staf

PENOLONG PENDAFTAR KANAN

MOHD FARID BIN MOHD KHALID
farid.khalid@utem.edu.my
(+606) 270-1933

PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN

MOHD FAUZA BIN NAHRAWI
fauza@utem.edu.my
(+606) 270-1357

PEMBANTU TADBIR KANAN

MOHD FIRDAUS BIN ABU BAKAR
firdausbakar@utem.edu.my
(+606) 270-1377

PEMBANTU TADBIR KANAN

NOOR YUSNIZA BINTI YUSOF
noryusniza@utem.edu.my
(+606) 270-1378