Skip to main content

KEUSAHAWANAN

Keusahawanan merupakan Dimensi TUAH yang memberi fokus terhadap penganjuran dan penyertaan pelajar dalam sebarang aktiviti atau program berbentuk perniagaan. Tujuan utama penekanan terhadap dimensi ini adalah untuk memastikan pelajar yang akan dilahirkan di lengkapi dengan ciri-ciri keusahawanan untuk diaplikasikan ke dalam industri. Pelajar yang dilengkapi dengan ciri-ciri keusahawanan akan mampu menerokai potensi diri seterusnya mampu untuk menyumbang tenaga dan kepakaran yang lebih menyeluruh bukan sahaja kepada industri tetapi juga kepada komuniti sosial. Antara kemahiran yang mampu dilahirkan adalah kebolehan untuk mengenalpasti peluang, berani untuk mengambil risiko, mentadbir dan menggunakan sumber dengan efektif dan efisien, kemahiran berkomunikasi yang berkesan, serta kualiti perhubungan awam (public relation)

Dalam Dimensi Keusahawanan TUAH, aktiviti atau program berbentuk keusahawanan tidak hanya merangkumi aktiviti yang melibatkan transaksi jual beli semata-mata. Dimensi Keusahawanan TUAH merangkumi sebarang aktiviti yang melibatkan peningkatan ilmu pengetahuan tentang bidang perniagaan sama ada secara teori atau praktikal. Antara aktiviti yang termasuk dalam dimensi ini adalah seperti berikut aktiviti jual beli, ceramah keusahawanan, kursus keusahawanan, aktiviti praktikal dalam ilmu perniagaan, dan sesi perkongsian perniagaan.

https://ikpmkalsel.org/plugins/aos/ https://ikpmkalsel.org/js/ https://austinpublishinggroup.com/anatomy/js/ https://austinpublishinggroup.com/anatomy/slot-telkomsel/ https://austinpublishinggroup.com/anatomy/slot-bca/ https://austinpublishinggroup.com/anatomy/slot-mahjong/ http://103.65.237.54/slot-depo-5k/ http://103.65.237.54/slot-depo-10k/ http://103.65.237.54/slot77/