Skip to main content

SUKARELAWAN

Kesukarelawanan secara umumnya merujuk kepada sebarang kegiatan melibatkan perkhidmatan atau bantuan kepada individu atau masyarakat tanpa mengharapkan balasan dan keuntungan. Sukarelawan pula adalah individu yang memberikan khidmat sukarelawan atau bantuan berbentuk barangan dan keperluan. Aktiviti ini dapat meningkatkan hubungan baik dan nilai tambah seseorang individu disamping membantu mereka yang memerlukan.

Terdapat juga badan sukarelawan yang bertindak mengumpul barangan dan keperluan yang disumbangkan masyarakat, industri dan juga badan korporat. Badan ini juga akan melakukan agihan bagi barangan dan keperluan yang diterima kepada inidividu yang memerlukan. Antara contoh aktiviti yang dijalankan di UTeM adalah Foodbank, Program U-Volunteer, Jalinan Kasih, Sekolahku Universitiku dan lain-lain.