Skip to main content
Selamat Datang

Kata Aluan
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Y.BHG. PROFESOR MADYA DATUK DR. SABRI BIN MOHAMAD SHARIF

Kata Aluan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wbt.,

Salam Sejahtera dan selamat datang ke Laman Sesawang Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), UTeM. Laman sesawang MyHEPA ini bertemakan kepada semangat ‘kebersamaan’ dan ‘kekitaan’ TUAH dan TEJA UTeM serta seluruh warga kerja HEPA.

Seperti semua sedia maklum, laman sesawang merupakan suatu wadah yang amat penting untuk keterlihatan (visibility) bukan sahaja di peringkat Universiti, negeri Melaka malahan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ia juga merupakan gerbang informasi utama supaya MyHEPA sentiasa relevan dan setanding dengan Institut Pengajian Tinggi (IPT) dalam negara dan luar negara. Ia juga bertujuan untuk mengemaskini dan memberi informasi yang tepat, cepat serta interaktif kepada pengguna terutama buat TUAH dan TEJA UTeM.

Berbekalkan semangat TUAH (Tangkas, Unggul, Adaptif dan Holistik) dan TEJA (Tangkas, Elegan, Jagat dan Adaftif) saya menyeru mahasiswa dan mahasiswi semua untuk menggunakan segala masa dan peluang yang tersedia di UTeM bukan sahaja membuktikan kecemerlangan dalam bidang akademik semata-mata, tetapi memperbaiki diri melalui 8 Dimensi MyHEPA UTeM (1-Pembangunan Akademik dan Kerjaya, 2-Etika dan Kerohanian, 3-Pengurusan dan Kepimpinan, 4-Sukan dan Rekreasi, 5-Kebudayaan dan Identiti Nasional, 6-Keusahawanan, 7-Sukarelawan dan Khidmat Komuniti, 8-Teknikal dan Inovasi) menerusi penyertaan dan penglibatan aktif dalam aktiviti-aktivti formal dan tidak formal yang dianjurkan oleh pihak HEPA dan pihak lain.

Selain itu, laman sesawang ini ditambah baik selaras dengan Pelan Strategik UTeM 2023-2025 terutama fokus HEPA di Teras Strategik 3 iaitu ‘Menjuarai Khidmat Insani, Mengundang Kesejahteraan”. Melalui teras ini, pihak HEPA akan memastikan kelangsungan perancangan dan pelaksanaan tindakan strategik yang diatur akan melahirkan graduan TUAH dan TEJA yang cemerlang, berkualiti dan seimbang dalam segenap aspek bagi bersaing dan terserlah dikalangan yang terbaik.

Selain itu, laman sesawang ini ditambah baik selaras dengan Pelan Strategik UTeM 2023-2025 terutama fokus HEPA di Teras Strategik 3 iaitu ‘Menjuarai Khidmat Insani, Mengundang Kesejahteraan”. Melalui teras ini, pihak HEPA akan memastikan kelangsungan perancangan dan pelaksanaan tindakan strategik yang diatur akan melahirkan graduan TUAH dan TEJA yang cemerlang, berkualiti dan seimbang dalam segenap aspek bagi bersaing dan terserlah dikalangan yang terbaik.

Pejabat HEPA turut memberi penekanan terhadap melahirkan insan TUAH dan TEJA yang profesional, beretika, ihsan dan daya juang yang tinggi bagi melengkapkan mahasiswa/i dengan kemahiran yang diperlukan sewaktu memasuki industri, alam pekerjaan dan komuniti. Ini bagi memastikan keberkesanan Universiti dalam melahirkan mahasiswa/i dengan atribut TUAH (Tangkas, Unggul, Adaptif dan Holistik) dan atribut TEJA  (Tangkas, Elegan, Jagat dan Adaftif), satu indeks penilaian telah dibangunkan untuk mengukur atribut tersebut. Indeks TUAH (TUAH INDEKS) dan indeks TEJA (TEJA INDEKS) adalah merupakan merit kepada mahasiswa/i di atas keaktifan dan kompetensi mahasiswa/i melalui penglibatan ko-kurikulum, aktiviti dan program sepanjang pengajian.

Justeru, laman sesawang ini merupakan salah satu inisiatif untuk rujukan buat semua TUAH dan TEJA UTeM. Adalah diharapkan laman sesawang ini dimanfaatkan untuk memberi informasi dan maklumat penting berkaitan UTeM serta memudahkan semua urusan mahasiswa/i terutama berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan bukan akademik di UTeM.

Akhir kata, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak terlibat yang bertungkus lumus memperhebat dan memperkasa presentasi laman sesawang HEPA ketahap yang terbaik.

 

“HEPA UNTUK TUAH & TEJA UTeM SELAMANYA”

Salam Hormat,

YBHG. PROFESOR MADYA DATUK DR. SABRI BIN MOHAMAD SHARIF
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Tarikh Kemaskini : 15 MAC 2023Video TUAH

“DALAM TANGKAS ADA SANTUNNYA,DALAM SANTUN ADA TEGASNYA,DALAM TEGAS ADA PATUHNYA”


TANGKAS, UNGGUL, ADAPTIF, HOLISTIK

Hasrat melahirkan TUAH ini harus didokong oleh seluruh warga Universiti dan bersama-sama menggembeleng usaha melahirkan mahasiswa TUAH yang ingin dicapai iaitu TANGKAS, UNGGUL, ADAPTIF dan HOLISTIK demi mengangkat nama UTeM ke persada yang lebih gemilang.

YBHG. PROFESOR DATUK TS. DR. MASSILA BINTI KAMALRUDIN

Naib Canselor
Universiti Teknikal Malaysia Melaka