Unit Kebajikan Pelajar ini diwujudkan selaras dengan penubuhan Kolej Universiti Teknikal Malaysia Melaka pada 1 Disember 2000.

Unit ini bertanggungjawab dalam pengurusan kebajikan pelajar.

Objektif
  • Memastikan pelajar yang berkeperluan disantuni dengan sebaiknya.

  • Memastikan pengurusan penajaan serta kebajikan pelajar dilaksanakan dengan cekap dan telus.

  • Memastikan dana khairat pelajar serta sumbangan kebajikan diuruskan secara optimum bagi memenuhi keperluan pelajar.

  • Memastikan info serta maklumat berkaitan penajaan dan bantuan kebajikan diuruskan dengan sebaiknya.

  • Memastikan proses dokumentasi penajaan serta kebajikan pelajar diuruskan secara efisien dan sistematik.

Perkhidmatan
  • Memberi khidmat nasihat mengenai bantuan kewangan. 
  • Memberi pendedahan kepada pelajar mengenai peluang dan ruang untuk  mendapatkan bantuan bagi membiayai pengajian
  • Memastikan kebajikan pelajar sentiasa terpelihara
  • Memastikan maklumat peribadi pelajar sentiasa dikemaskini
  • Memastikan kesihatan pelajar terpelihara melalui perkhidmatan perubatan pelajar

Pinjaman / Biasiswa Pelajar

Pinjaman Melalui Skim Pinjaman Jangka Pendek

Perkhidmatan Perubatan Pelajar

Pengurusan Jenazah Pelajar Meninggal Dunia

Tuntutan Khairat

Tuntutan Insurans Pelajar

Staf

PENOLONG PENDAFTAR

ABDUL MUSYRIF BIN MOHAMAD KHALIL
musyrif@utem.edu.my
(+606) 270-1356

PENOLONG PEGAWAI TADBIR KANAN

MOHD FAUZA BIN NAHRAWI
fauza@utem.edu.my
(+606) 270-1357

PEMBANTU TADBIR

MOHD FIRDAUS BIN ABU BAKAR
firdausbakar@utem.edu.my
(+606) 270-1377

PEMBANTU TADBIR

NOOR YUSNIZA BINTI YUSOF
noryusniza@utem.edu.my
(+606) 270-1378