Skip to main content

Unit Kewangan, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan bertanggungjawab dalam menguruskan hal ehwal yang berkaitan perancangan dan pengurusan kewangan agar dilaksanakan dengan telus dan teratur mengikut peraturan dan dasar-dasar yang berkuatkuasa.

Bajet
  • Penyediaan bajet tahunan
  • Pengagihan peruntukan bajet mengurus
  • Menguruskan pengunaan peruntukan mengurus dan tabung kewangan HEP
Perolehan
  • Menguruskan urusan pembelian terus HEP
  • Menyemak dokumen permohonan pembelian sebut harga / tender
Pembayaran
  • Menguruskan urusan pembayaran ( bil, pesanan tempatan, invois dan tuntutan rasmi)
  • Menguruskan tuntutan elaun lebih masa
  • Menguruskan panjar wang runcit
Pengurusan Aset
  • Memastikan aset HEP direkodkan dan didaftarkan
  • Urusetia pelupusan dan pemeriksa aset

Staf

PENOLONG AKAUNTAN

KHARMIZA BINTI BURHANUDDIN
kharmiza@utem.edu.my
(+606) 270-1373

PEMBANTU AKAUNTAN

SITI NURBAIZURA BINTI OMAR
nurbaizura@utem.edu.my
(+606) 270-1374