1. Merancang penginapan pelajar
  2. Pengurusan penempatan pelajar di kolej kediaman mengikut dasar yang telah ditetapkan.
  3. Pengurusan perkhidmatan penginapan
  4. Mewujudkan persekitaran kediaman yang kondusif
  5. Pemantauan perlaksanaan Buku Peraturan dan Tatatertib Kolej Kediaman
  6. Pengurusan pelajar luar kampus

Fungsi Kolej Kediaman

  1. Pelaksanaan penempatan mengikut dasar yang telah ditetapkan.
  2. Merekod maklumat pelajar di kolej kediaman.
  3. Memastikan kerja-kerja penyelenggaraan di laksanakan dengan sempurna
  4. Melaksanakan peraturan dan disiplin pelajar di kolej kediaman
  5. Memantau penganjurkan program-program pembangunan sahsiah pelajar di kolej kediaman

KOLEJ KEDIAMAN UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA UTeM

Sebagai kemudahan kepada pelajar, UTeM turut menyediakan kemudahan penginapan. Ketika ini, UTeM mempunyai enam (6) buah kolej kediaman yang terletak di Kampus Induk, Durian Tunggal.  Kolej Kediaman Satria mempunyai lima blok dimana setiap blok mempunyai pentadbiran sendiri dengan nama Kolej Kediaman Satria (Tuah), Kolej Kediaman Satria (Jebat), Kolej Kediaman Satria (Lekir), Kolej Kediaman Satria (Lekiu), dan Kolej Kediaman Satria (Kasturi). Kediaman ini berkonsep apartment dengan lima bilik setiap rumah dimana menempatkan dua orang pelajar sebilik. Muatan setiap kolej adalah 1000 orang. Manakala Kolej Kediaman Lestari pula boleh memuatkan seramai satu ribu dua puluh (1020) orang dalam satu masa. Terdapat dua (2) blok di Kolej Kediaman Lestari iaitu blok A dan B. Blok A adalah berkonsep dormetary manakala blok B adalah apartment. Setiap bilik di Kolej Kediaman Lestari juga menempatkan dua orang sebilik. Bagi memastikan keselesaan pelajar terpelihara, kolej kediaman juga dilengkapi dengan kemudahan gunasama seperti kafetaria, ruang dobi, bilik menonton, bilik aktiviti, surau, kemudahan sukan dan rekreasi, kiosk jualan dan perkhidmatan pembersihan. Pelajar juga boleh akses kemudahan internet dari bilik masing-masing. Semoga kemudahan kediaman ini dapat memberi keselesaan kepada pelajar dalam mencapai kecemerlangan akademik dan pembangunan sahsiah mereka.

Kolej Kediaman Satria

September 2017, kolej kediaman UTeM di dalam Kampus Induk siap dibina dan sedia diduduki. Konsep pembinaan melalui kaedah Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI), dengan tempoh konsesi selama 22 tahun. Kolej Kediaman Satria mempunyai lima blok dimana setiap blok mempunyai pentadbiran sendiri dengan nama Kolej Kediaman Satria (Tuah), Kolej Kediaman Satria (Jebat), Kolej Kediaman Satria (Lekir), Kolej Kediaman Satria (Lekiu), dan Kolej Kediaman Satria (Kasturi). Kediaman berkonsep apartment dengan lima bilik setiap rumah dimana menempatkan dua orang pelajar sebilik. Muatan setiap blok adalah 1000 orang. Antara kemudahan yang ada di setiap blok seperti pejabat pentadbiran, bilik menonton, bilik aktiviti, bilik dobi, surau manakala di setiap bilik pelajar dilengkapi kemudahan asas iaitu katil, tilam, meja dan kerusi belajar, rak buku, almari, serta softboard dan white board. Terdapat juga kemudahan gunasama iaitu kemudahan sukan yang terdiri dari gelanggang futsal, bola tampar, bola keranjang, dua buah kafetaria dan juga lima lot kiosk. Semoga kemudahan kediaman ini dapat memberi keselesaan kepada pelajar dalam mencapai kecemerlangan akademik dan pembangunan sahsiah mereka.


Staf

PEMBANTU TADBIR KANAN (KUP)

SITI SABRINAH BINTI BUANG
sitisabrinah@utem.edu.my
(+606) 270-1372

Nama Jawatan

Nama
nama@utem.edu.my
(+606) 270-0000

Nama Jawatan

Nama
nama@utem.edu.my
(+606) 270-0000