Skip to main content

PENERBITAN & PENULISAN

Penyediaan ruangan penerbitan/ penulisan dalam laman sesawang HEPA ini adalah sebagai wadah kepada warga kerja dan TUAH & TEJA untuk mengangkat hasil karya yang telah diterbitkan sama ada dalam penulisan akhbar (berita), terbitan majalah, laporan tahunan, brosur, tatacara dan lain-lain terbitan.

  • Penambahan Peruntukan Perkasa Kebolehpasaran Graduan TVET

  • Pendidikan TVET Pemangkin Kemajuan Negara

  • Islah Berterusan AUKU Perkasa Budaya Kepemimpinan Mahasiswa

  • AUKU Perlu Islah Bukan Mansuh

  • Bangkitkan Mahasiswa Keluar daripada Lingkaran Jati Diri

  • Wajah Malaysia Yang Berjaya