Skip to main content

Unit Pentadbiran, Bahagian Pentadbiran dan Kewangan bertanggungjawab dalam  menguruskan hal ehwal yang berkaitan pentadbiran pejabat, pengurusan sumber manusia, pengurusan cuti, pengurusan latihan dan pengurusan stor pejabat. Unit Pentadbiran juga merupakan urus setia bagi mesyuarat utama yang dipengerusikan oleh Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) iaitu Jawatankuasa Tetap Senat Hadiah Akademik, Jawatankuasa Minggu Haluan Siswa (MHS), Jawatankuasa Pesta Konvokesyen dan Jawatankuasa Pentadbiran Hal Ehwal Pelajar & Alumni.

Fungsi
 1. Bertanggungjawab menguruskan hal-hal pentadbiran dan perkhidmatan Pejabat
 2. Bertanggungjawab menguruskan hal-hal dokumen-dokumen dan surat menyurat
 3. Menyelaras sistem rekod fail
 4. Merekod dan menyimpan sesalinan rekod dokumen penting Jabatan
 5. Menyelaras penghantaran dan penerimaan surat-surat Jabatan
 6. Bertanggungjawab sebagai urus setia Jawatankuasa Tetap Senat Hadiah Akademik, Jawatankuasa Minggu Haluan Siswa (MHS), Jawatankuasa Pesta Konvokesyen dan Jawatankuasa Pentadbiran Hal Ehwal Pelajar & Alumni.
 7. Merancang dan Menyelaras Sasaran Kerja Tahunan (SKT) Pejabat dan staf
 8. Menyelaras Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LPPT)
 9. Merancang pembangunan sumber manusia dan pembangunan organisasi seperti urusan, latihan, kursus dan tatatertib, penstrukturan semula Pejabat dan pengesahan staf.
 10. Memastikan keceriaan, kebersihan dan keselamatan pejabat
 11. Melaksana dan menganalisa Kajian Kepuasan Pelajar agar memenuhi Piagam Pelanggan
 12. Bertanggungjawab memantau, mengemaskini dan menambahbaik laman web dan media sosial
 13. Berperanan dalam merekabentuk bahan- bahan program / pengurusan Jabatan.

Staf

KETUA PEMBANTU TADBIR (KUP)

NORELIZA BINTI ADAM
noreliza@utem.edu.my
(+606) 270-1371

KETUA PEMBANTU TADBIR (KUP)

NOOR BAHIRAH BINTI JOHAL
nbahirah@utem.edu.my
(+606) 270-1939

PEMBANTU TADBIR KANAN (KUP)

MOHD SAFUAN BIN BIDIN
safuan@utem.edu.my
(+606) 270-2793

PEMBANTU OPERASI

ABDUL RAHMAN BIN KHAMIS
abdulrahman@utem.edu.my
(+606) 270-1386