Skip to main content

Unit Tarian merupakan satu unit di bawah Bahagian Kebudayaan Dan Muzik, Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP) yang memberikan perkhidmatan membantu pelajar dalam mengenal kebudayaan di Malaysia.

Objektif
 • Memahami diri sendiri
 • Menyedari potensi diri
 • Lebih berkeyakinan
 • Mampu membuat keputusan
Perkhidmatan

Menyediakan perkhidmatan dan kemudahan melalui pendekatan berbentuk pembangunan, pencegahan dan pemulihan. Antaranya adalah seperti berikut :- 

 1. Bimbingan & Perundingan
  • Perancangan kerjaya
  • Bimbingan akademik
  • Perancangan kewangan
 2. Kaunseling
  • Individu
  • Kelompok
  • Keluarga
  • Kerjaya
 3. Pengujian & Pengukuran Psikologi
  • Kerjaya
  • Personaliti
  • Ujian-ujian lain
 4. Program & Aktiviti
  • Bengkel Pengurusan dan Peningkatan Kendiri
  • Bengkel Asas Kaunseling
  • Program Pengurusan Stres
  • Program Motivasi & Transformasi Diri
  • Bengkel Teknik Belajar Berkesan
  • Program Training Of Training (TOT)
  • Kampus Survival dll
 5. Lain-lain Perkhidmatan
  • Fasilitator
  • Pembimbing Rakan Siswa (PRS)
  • Penganjuran Program Bersama

Staf

PEGAWAI KEBUDAYAAN

ROSMIZA BINTI MOHD SAAD
rosmiza.saad@utem.edu.my
(+606) 270-1361