Skip to main content
Selamat Datang

Kata Aluan
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Y.BHG. PROFESOR MADYA DATUK DR. SABRI BIN MOHAMAD SHARIF

Kata Aluan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wbt., Salam Sejahtera & Selamat Datang ke Laman Sesawang Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Universiti Teknikal Malaysia Melaka.

Laman sesawang MyHEPA pada kali ini lebih bertemakan kepada semangat kebersamaan dan kekitaan TUAH UTeM serta seluruh warga HEPA.

Seperti semua sedia termaklum, laman sesawang merupakan sesuatu wadah yang amat penting untuk keterlihatan (visibility) di persada antarabangsa, Ia juga merupakan gerbang informasi utama supaya MyHEPA sentiasa relevan dan setanding dengan Institusi Pengajian Tinggi dalam negara dan juga antarabangsa.

Selain daripada itu, laman sesawang ini juga ditambahbaik selaras objektif Goal 2: Graduates of Choice, Seven Strategic Goals (SSG) UTeM iaitu untuk melahirkan graduan TUAH yang Tangkas, Unggul, Adaptif dan Holisitk. Ia bertujuan untuk sentiasa memberikan informasi yang tepat, cepat serta interaktif kepada semua pengguna terutamanya buat TUAH UTeM. Melalui laman sesawang ini kelak, semua maklumat perkhidmatan dan pembangunan sahsiah TUAH UTeM akan diintegrasikan untuk capaian yang lebih mudah serta efisien.

Pihak Universiti dan HEPA khususnya akan sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan yang terbaik bagi membantu pembangunan personaliti pelajar. Antaranya termasukan dengan memberi sokongan terhadap penganjuran dan penyertaan aktivti-aktiviti pelajar di luar kuliah melalui kelab dan persatuan yang berdaftar. Secara tidak langsung, ianya akan dapat membantu mahasiswa dalam membangunkan kemahiran insaniah dalam diri masing-masing.

Justeru laman sesawang ini merupakan salah satu inisiatif awal untuk rujukan buat semua TUAH UTeM. Adalah diharapkan laman sesawang ini dimanfatkan untuk memberi informasi dan maklumat penting berkaitan UTeM serta memudahkan urusan semua mahasiswa.

Akhir kata, saya mengucapkan setingi-tinggi terima kasih kepada pihak yang telah menggagahi usaha memperkemaskan semula presentasi lama web MyHEPA.

Salam hormat,

YBHG. PROFESOR MADYA DATUK DR. SABRI BIN MOHAMAD SHARIF
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Universiti Teknikal Malaysia MelakaVideo TUAH

“DALAM TANGKAS ADA SANTUNNYA,DALAM SANTUN ADA TEGASNYA,DALAM TEGAS ADA PATUHNYA”


TANGKAS, UNGGUL, ADAPTIF, HOLISTIK

Hasrat melahirkan TUAH ini harus didokong oleh seluruh warga Universiti dan bersama-sama menggembeleng usaha melahirkan mahasiswa TUAH yang ingin dicapai iaitu TANGKAS, UNGGUL, ADAPTIF dan HOLISTIK demi mengangkat nama UTeM ke persada yang lebih gemilang.

YBHG. PROFESOR TS. DR. MASSILA BINTI KAMALRUDIN

Naib Canselor
Universiti Teknikal Malaysia Melaka